Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-B

LC Espoo /

Keskus

Ajankohtaista

* Vastuu on meidän - TURVALLISESTI NETISSÄ

Klubimme jakaa oppaat taas ensi lukukaudella toiminta-alueemme 3. luokkalaisille ! 


 • Opettaja, Ota yhteyttä oman luokkasi oppilaiden oppaiden saamiseksi !
                                                 espoo.keskus (ät) lions.fi 


Lions-klubien oma palveluaktiviteetti

 

MITÄ ?  MITEN ?

 

 • Internetin ja tietotekniikan käyttö turvallisemmaksi perheille -kampanja
 • Ajankohtainen aihe, joka koskettaa tänä päivänä jokaista lapsiperhettä!
 • Aktiviteetin kohderyhmänä 9–10-vuotiaiden koululaisten perheet(3.luokka)
 • Kouluille jaetaan 24-sivuinen opasvihko 3. luokkalaisille ja heidän perheilleen.
 • Opettajat; ottakaa yhteyttä, oppaiden toimitusajankohdan sopimiseksi.


à käytännön ohjeita ja apua ongelmatilanteisiin helposti ymmärrettävässä muodossa

 

Tietoa toteutuksesta

 

 • Kampanja toteutetaan valtakunnalisesti Lions-klubien palveluaktiviteettina Suomessa vuosittain.
 • Kontaktointi ja jakelu paikallisen Lions-klubin toimesta peruskouluissa kohderyhmäoppilaille ja koteihin
  • Vanhemmille tietoa asiasta myös koulun oman tiedotuksen mukana ja mahdollisuuksien mukaan myös vanhempainilloissa.  

Poimintoja oppaan sisällöstä

 

 Internet ja muut digitaaliset mediat ovat osa niin lasten kuin aikuistenkin elämää

 

 • Aikuinen on vastuussa alaikäisen lapsensa tukemisesta ja tekemisistä. Jos ostat lapselle mopon, sinun tulee pitää huoli siitä, että hän käyttää kypärää ja että vakuutukset ovat kunnossa – samalla tavalla aikuisen tulee kantaa vastuunsa myös lastensa tietokoneen ja internetin käytön suhteen eli täytyy tietää mitä uhkia on olemassa ja miten varautua niiden torjumiseen.
 • Mitä vanhempien tulisi tietää siitä, mitä lapset ja nuoret internetissä tekevät?

 

Internetin käyttöön liittyvät sosiaaliset ongelmat ja niihin varautuminen

 

 • Tärkeää on sekä vanhempien tietojen että lasten omien mediavalmiuksien parantaminen.
 • Netin, älypuhelimen ja tietokoneen käyttöön liittyy monenlaisia ongelmia
 • Opasvihko tarjoaa konkreettisia apuvälineitä sekä vanhemmille että lapsille

 

Internetin käyttöön liittyvät tekniset uhat ja apuvälineet

 

 • Virustorjunta, palomuuri, päivitykset, lasten tietokoneenkäytön valvonta..
 • Mitä tehdä ongelmatilanteissa (esim. mitä tehdä, jos koneessa on virus tai kone toimii muuten oudosti)?
 • Mistä lisäapua ja ohjeita päivittäisiin peruskysymyksiin liittyen?

Vastuu on meidän -yhteyshenkilöinä klubissamme toimii lion Pauli Anttila.

 

Lisätietoa aktiviteetista:Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           B-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin