Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-B

LC Espoo /

Keskus

Ajankohtaista

-LIONS QUEST lyhyesti

Lions Quest on turvallisuutta ja terveyttä edistävä toiminnallinen ohjelma, joka on kehitetty ajankohtaisten, suomalaisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

 

Ohjelma tukee 5 - 25 -vuotiaille suunnattujen valtakunnallisten opetussuunnitelmien toteuttamista. Keskeisenä teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen.

 

Ohjelma sopii opetusmenetelmien monipuolistamiseen, arvo-, terveys- ja yrittäjyyskasvatuksen, eri kulttuuristen ryhmien yhteenhiomiseen ja ennen kaikkea antamaan ELÄMISEN TAITOJA.

 

Lions Quest -ohjelma

 • Ole sitkeä!
 • Löydä ydin itsestäsi.
 • Tunnista riskit.
 • Opi sanomaan EI.
 • Ymmärrä aikuisia.
 • Ratkaise riita.
 • Vahvistu - ja vaikuta.
 • Löydä ystäviä.
 • Auta muita.

Kaikkiin Quest-ohjelmiin perehdytään 2-päiväisen koulutuksen aikana. Tällöin kasvattajat saavat mittavan ja toiminnallisen työkalupaketin opettajanoppaineen.

Sisältöalueet:

 • Turvallinen ryhmä - Myönteinen, erilaisuutta arvostava oppimisilmapiiri
 • Itseluottamus ja päätöksenteko - Itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen
 • Vuorovaikutus - Kuuntelu- ja keskustelutaidot kotiin, kouluun ja vapaa-aikaan
 • Tunteet - Sosioemotionaaliset taidot ja itsehallinta, erityisesti muutoksessa tarvittavat valmiudet
 • Terveys - Terveen kasvun tukeminen ja päihdeasenteiden muokkaaminen


Suomen Lions-liitto         www.lions.fi           B-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin