Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-B

LC Espoo /

Keskus

Ajankohtaista

Jäseneksi ?

KIINNOSTAAKO JÄSENYYS ?


 

Etsitkö uusia kokemuksia, uutta sisältöä elämääsi, uusia tilaisuuksia?

Haluatko sinäkin olla mukana auttamassa avun tarpeessa olevia kanssaihmisiä?

 

Lionsklubin jäseneksi voi päästä vain kutsusta. Jos jäsenyys kiinnostaa, ota silloin yhteys tunteemaasi henkilöön, joka mahdollisesti jo on mukana LIONS -toiminnassa tai johonkin meidän klubimme jäseneen.

 

Mitä on lionstoiminta?

 

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki lionstoiminta tapahtuu "Me palvelemme" -hengessä.

 

Lionsklubin tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue ja asuinyhteisö, joissa heikompiosaisia on paljon. Lionsklubien aktiviteetteja ovat mm. paikallisten lasten- ja vanhuskotien auttaminen, stipendien jako kouluissa, sotaveteraanien auttaminen, vanhusten kotien kunnostaminen.

 

Lisää esimerkkejä klubien aktiviteetteja ja toimintaa löytyy klubien omilta kotisivuilta. Nuorisovaihto-ohjelmamme (16 - 21 -vuotiaitten nuorten 3 - 6 viikon oleskelua kesäisin  leireillä tai isäntäperheissä) välityksellä lionsklubit lähettävät Suomesta ulkomaille ja vastaanottavat ulkomailta Suomeen noin 300 nuorta vuosittain.

 

Joidenkin lionsklubien aktiviteetteina ovat myös nuorisoklubit, n k leoklubit, joihin jäseninä kuuluu 12 - 30 -vuotiaita nuoria, leoja.

 

Suomessa järjestetään aika ajoin valtakunnallisia kampanjoita. Tutuiksi yleisölle ovat jo tulleet punainen sulka -kampanjat, joita on toteutettu vuodesta 1972 noin 5 - 10 vuoden välein. Varoja on kerätty mm. syöpätyöhön, sotaveteraanien ja -invalidien, vammaisjärjestöjen ja vanhusten hyväksi. 

 

Uusin Punainen Sulka -kampanjamme alkaa virallisesti 19.3.2016 ja keräys kestää kesäkuun 2017 loppuun saakka. Kohteena keräyksessämme on tällä kertaa nuoriso; -Teemalla: "TUE NUORTA ITSENÄISYYTEEN"

 

TULE MUKAAN !


Lisätietoja LIONS-jäsenyydestä ja klubimme toiminnasta seuraavilta klubimme jäseniltä ja osoitteista:

espoo.keskus (ät) lions.fi 

matti.makinen (ät) lions.fi

jukka.isotalo (ät) lions.fiSuomen Lions-liitto         www.lions.fi           B-piiri
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin